top of page
CLOCKWORKTOWER Copy (9).png

ClockWorkTower er en mobil tværkunstnerisk musikinstallation, der lader publikum mixe deres egen interaktive lydoplevelse, mens de bevæger sig rundt i værkets cirkulære konstruktion i samspil med omgivelserne (natur og arkitektur).

 

Værkets 12 tidslommer er komponeret til og udviklet i samspil med Camp Adventure i Haslev og skabt med Skovtårnet som udgangspunkt (heraf navnet ClockWorkTower). Værket udvikles i samarbejde med Arkitekturfestivalen i Odense og vil blive uropført under festivalen på Fyn i Maj 2021, hvorefter værket opføres on location på Skovtårnet i juni 2021 (Sydsjælland). Hver location og samarbejdspartner vil udforske værkets kunstneriske potentiale, således at ClockWorkTower vil opleves markant forskelligt afhængigt af de omgivelser, det etableres og opføres i.

Et interaktivt værk til og for sit publikum

ClockWorkTower er en mobil lydinstallation, der inviterer publikum inden for i en cirkulær konstruktion. Som viseren på et ur mixer lytteren sin egen personlige lydoplevelse i interaktionen med værket.

 • Værket er en publikumsinddragende installation, der skabes af tiden, naturen, arkitekturen og publikum i samspil.

 • Værket formidler nykomponeret klassisk musik i en form, der appellerer til et bredt publikum.

 • Værket består af 12 klokkeslæt eller tidslommer. Hvert klokkeslæt har sin egen unikke fortælling men fungerer samtidig som et musikalsk tandhjul, der driver hele værket fremad.

I ClockWorkTower kan publikum bevæge sig frit rundt i værket. De kan gå med eller mod uret, gå langsomt eller hurtigt, men uanset hvor de er, vil de høre musikken fra klokkeslættet bag dem, ved dem, og foran dem. Selvom vi mennesker kan strukturere vores tid, så vil vi uanset, hvor vi er, have en fortid, nutid og fremtid.

 

Ligesom vi kan bevæge os rundt i verden, kan vi bevæge os rundt i værket. Ligesom vi kan forme vores tilværelse, kan vi i værket forme vores oplevelse. Hvad vi imidlertid ikke kan bestemme er vores vilkår. Vi kan ikke bestemme over naturen, dens kræfter, eller den musik, som lyder ved hvert klokkeslæt i ClockWorkTower.

Publikums vej rundt i installationen

 • ClockworkTower fører publikum rundt, som var de fysiske visere på et ur.

 • Værket er cirkulært og varer som udgangspunkt den tid, det tager publikum (viserne) at bevæge sig rundt i installationen.

 • Hvert klokkeslæt repræsenterer en specifik taktart og toneart, der afvikles via højttalere.

 • På rejsen kan publikum høre det klokkeslæt de står overfor, det de har forladt og det de er på vej til.

 • Publikum kan opleve værket Clockwise eller Counterclockwise.

 • De kan selv mixe deres oplevelse og bevæge sig frit.

 • ClockWorkTower både udfordrer publikum og skaber rum til fordybelse på rejsen rundt.

 • Værket er baseret på velovervejede kunstneriske ambitioner og matematiske udregninger – men det er i mødet med publikum, at ClockWorkTowers sande kvaliteter vil stå frem.

Video- og lydeksempel på seneste prototype

 • Ovenstående video er den seneste prototype på ClockWorkTower.

  • Først ses publikum, der går 'ind i uret'

  • Kortvarigt vender vedkommende om, inden han/hun bevæger sig med uret.

  • Mod slutningen af værket lægger publikummet mærke til lyde i omgivelsernes lyde, der toner frem mellem de enkelte klokkeslæt. Her eksemplificeret ved lyden af fugle på træk.

Værkets udvikling og aktualitet

ClockWorkTower blev oprindeligt konceptualiseret i kølvandet på folketingsvalget 2019, hvor klima og miljø stod øverst på dagsordenen. Behovet for at rejse tilbage til naturen, at være offline og ude i det fri, var stærkere end nogensinde – og de tendenser formede på mange måder grundlaget for værket.

 

Værket færdigudvikles i løbet af 2020, hvor Danmark for alvor er blevet ramt af den omfattende Corona-virus. Denne verdensomspændende begivenhed har haft stor indflydelse på værkets vibreren og kunstneriske udvikling. De monumentale oplevelser med et verdenssamfund i skiftevis me-lankoli og håb, har især sat sine tydelige spor i musikken, der er komponeret i isolation fra resten af samfundet.

 

ClockWorkTower udfordrer det moderne menneske. Her ude i det fri, væk fra støj og urban stimuli, bliver publikum ét med sig selv og naturen.

Projektets samarbejdspartnere

Vi er stolte over, at have knyttet nogle utroligt stærke samarbejdspartnere til projektet, som er med til at sikre unikke opførsler af ClockWorkTower med god geografisk spredning.

Skovtårnet, Haslev, Sydsjælland

Idéen til ClockWorkTower opstod, da komponist Mathias Madsen Munch for første gang besøgte Skovtårnet i 2019. På øverste plan, 45 meter over jorden, etableres de 12 højttalere, i et vejr-resistent setup. Højttalerne positioneres, så de flugter med verdenshjørnerne.

 

Med Skovtårnet ønsker vi særligt at undersøge, hvordan koblingen af musik, arkitektur og natur kan skabe en unik lydoplevelse for tårnets gæster. I 2021 opføres værket i løbet af de lyse sommermåneder (medio juni). Det er i begge parters interesse at genopsætte værket i 2022 og fremefter i andre perioder af året såsom efterår og forår, hvor vind, vejr og udsigt vil ændre oplevelsen af værket. Dette vil sikre værkets aktualitet.

 

På sigt vil vi udvikle ClockWorkTower til at inkorporere lyddesign fra omgivelserne, således at det reagerer på udefrakommende stimuli. Læs mere her 

rundt.png
skov.png

Sneglehøjen, Odense, Fyn

Vi har etableret samarbejde med Arkitekturfestivalen i Odense om opsætning af ClockWorkTower i løbet af festivalen 2021, der løber fra april til maj. Værket opføres på Sneglehøjen ved Hollufgård.

 

Arkitekturfestivalen har flere igangværende initiativer med komponister og lydkunstnere, og samarbejdet om ClockWorkTower vil danne grundlag for lignende projekter i fremtiden. ClockWorkTower etableres på højen i en spiral-version, så den rumlige oplevelse bliver væsentlig forskellig fra cirkel-opsætningen.

spiral.png
sneglehøj.png

Øvrige samarbejdspartnere

Clickfestivalen i Helsingør har bidraget med væsentlig sparring og vejledning ifm. udviklingen af værket. Det er vores målsætning, at ClockWorkTower på sigt kan blive en del af festivalens pro-gram, enten i Værftshallerne eller on location i Helsingør Kommune.

 

Fra 2022 og fremefter vil komponist Mathias Madsen Munch samtidig arbejde dedikeret på at eksportere værket til udlandet, i forlængelse af hans igangværende udenlandssatsning som komponist. Særligt interessante markeder er Rusland og Kina. Det er vurderingen, at Dansk Kulturinstitut vil være interesseret i at formidle kontakter til deres partnere i udlandet.

ClockWork er støttet af Dansk Komponistforening gennem Koda Kultur

DKF.png
KK.png

Relevante projektdokumenter

   Perspektiver i ClockWork   

       Teoretiske perspektiver

•    Hvert trin på uret repræsenterer en taktart og en tonalitet relateret til kvintcirklen. Således bevæger publikum sig musikalsk rundt i tonearterne på deres rejse i værket.

•    Højttalerne i installationen placeres et præcist antal meter fra hinanden, så de enkelte satser isoleres og ikke bliver forstyrret.

•    Værket uropføres som installationsværk med højttalere men kan på sigt opføres med live musikere (hvorfor de enkelte satser skrives simple og som udgangspunkt monofone)

•    ClockWork vil på sigt også kunne opføres af Musikskolers ældre årgange som interaktivt værk.

       Matematikken bag værket:

•    Værket går i tempo 105 og alle satser opererer inden for den samme tempoangivelse.

•    Hvert 35. slag repræsenterer en varighed af 10 sekunder.

•    Værket gentages øjensynligt i et uendeligt loop - men Clockwork består af præcis 27.720 slag, som alle tal fra 1 til 12 går op i.

•    Værkets reelle varighed er således 2 timer og 12 minutter.

•    Hvert 12. minut markeres en musikalsk milepæl i værket.

•    Dette sker præcis 11 gange.

•    Den 12. milepæl markerer værkets genfødsel (øjeblikket, hvor alle temaer mødes påny)

•    Således starter Clockwork forfra.

  Kreative medskabere  

ubril CM_0500.jpg
andersamdisen_9397b_0.jpg

       Kunstnerne bag:

 • Værket komponeres og konceptualiseres af Mathias Madsen Munch (t.v.), uddannet i filmkomposition fra Syddansk Musikkonservatorium.

 • De tekniske aspekter af værket kvalificeres af Anders Amdisen (t.h.), uddannet tonemester fra Statens Teaterskole og fungerende lyddesigner på Østerbro Teater.

 • Anders og Mathias har tidligere udviklet værker sammen herunder en lydinstallation på Teater Zebu og Børnekulturhus Ama’r i 2016.

 • Jeg har desuden tilknyttet lydingeniør Karl Heding, der skal realisere de interaktive elementer af projekter, herunder sensorer, som publikum kontrollerer og påvirker på vejen op til installationen øverst oppe i tårnet. Denne del indfases i 2022.

 • Nedenfor ses en simpel teknisk gennemgang fra vores første besøg i SkovTårnet:

bottom of page