ORKESTERSAMPLER på Kulturmødet

workshoppen er støttet og faciliteret af Dansk Komponistforening

På workshoppen ORKESTERSAMPLER arbejder eleverne med at sample, bearbejde og omarrangere større danske klassiske kompositionsværker mhp. at skabe deres eget unikke udtryk. For at udfordre elevernes fornemmelse for musikalsk form og struktur, arbejder eleverne ud fra udvalgte videoklip, som hver gruppe bygger deres lydværk op om.

 

Workshoppen er udviklet af Lasse D. Hansen (der er uddannet klassisk komponist) og Mathias Madsen Munch (der er uddannet filmkomponist). På forløbet kombinerer Lasse og Mathias deres kompetencer til et inspirerende forløb, der både er musikalsk og teknologisk udfordrende.

 

Elevernes lydværker præsenteres på Genklanges Rullende Koncertsal fra 12.00-12.30 fredag d. 18. august på Kulturmødet ved Kirketorvet.

 

Workshoppen er støttet og faciliteret af Dansk Komponistforening. Læs mere om forløbet her: http://www.MathiasMadsenMunch.dk/oglassedhansen

Program for workshopdagen

8.30: Lasse og Mathias ankommer til skolen.

8.40: Vi hilser på eleverne, tænder op for computerne og sikrer os, at alt teknisk er i orden.

9.00: Lasse giver kort intro til arbejdet som komponist og introducerer det lydmateriale som eleverne skal arbejde med. Han viser også hvordan man faktisk skriver til orkester vha. kæmpestore partiturer.

9.20: Mathias introducerer dagens visuelle materiale. Opgaven for eleverne bliver at arbejde som komponister og arrangører ud fra det lydbibliotek, som Lasse har med.

Vi går til denne opgave ved at lægge musik til en film. Ofte kan handlingen i en film nemlig hjælpe os med at tænke i musikalske strukturer, der ellers kan virke abstrakte/uoverskuelige).

NB. Det er vigtigt at huske eleverne på, at vi på denne workshop benytter filmene som pædagogisk rammesætning - vores reelle fokus er på arbejdet med orkestermusikken. Det er også den proces, som vi skal præsentere på Kulturmødet om fredagen, da værkerne premieres uden billeder :)

9.50: Pause

10.10: Eleverne begynder i grupper med at se hver del af produktionerne og derefter lytter de på orkesterfilerne. 

10.30: Introduktion til, hvordan vi synkroniserer lyd og video (og lægger lag på lag med musikken)

11.10: Produktion, produktion, produktion

12.10: Frokostpause.

12.55: Lasse giver icebreaker-info om, hvordan man kan kombinere orkester-delene til et endnu vildere soundtrack.

13.30: Vi "lytter" på vores nye værker og evaluerer processen.

Program på Kulturmødet

11.30: Elever, lærere og Lasse mødes ved Kirketorvet foran Den Rullende Koncertsal.​

Alle gennemgår I hvilken rækkefølge, værkerne skal præsenteres i. Og hvem, fra hver gruppe, der kunne tænke sig at fortælle om arbejdet med kompositionsmusik.

11.45: Lydtest m.m.

12.00: Lasse modererer eleverne på scenen

12.30: Slut prut finale og store klapsalver for de aspirerende komponister.

Hvad skal klassen forberede sig på?

- Eleverne kommer til at arbejde sammen i grupper af 2-3. Det kan være smart at eleverne er inddelt i forvejen i grupper, der kan arbejde sammen.

- Der skal medbringes 10 bærbare, som vi kan installere et program på. De bærbare skal være ladt op eller have direkte adgang til strøm hele dagen.

- Hvis det er muligt vil vi meget gerne låne en lærer-computer, som vi kan afvikle powerpoint og reference-program fra? :)

- Eleverne kan medbringe deres egne computere hjemmefra eller benytte skolens

- Hvis det på nogen måde er muligt, så opfordres eleverne til at medbringe deres egne høretelefoner med minijack-udgang, så som dem her.
 

Hvad forbereder Lasse og Mathias?

- Mathias forbereder det redigeringsprogram, som I skal arbejde med på dagen. Vi anbefaler at eleverne kan være på nettet, så vi nemt kan hente programmet ned.

- Mathias medbringer de 5 videoklip, som eleverne skal arbejde med at understøtte med orkestermusik.

- Lasse medbringer et lydbibliotek, der består af elementer af nyere dansk kompositionsmusik. Musikken er redigeret og inddelt i kategorierne:

***

HITS (korte slag, der ofte bruges når der sker noget action i en film)

TEKSTURER (passager uden klart tonalt centrum, der især bruges når man skaber spænding)

SOLOER (passager, hvor et instrument spiller en klar melodi, som kan bruges for at understøtte den stemning, som filmen er i)

AKKORDER (der kan bruges til at understrege det univers, som er i filmen)

SFX (også kaldet effekter, når orkesteret spiller passager der lyder mere som lyd end som musik. Meget benyttet i film)