Vølven til VARDLOKKUR

Den kvindelige leadsanger er hovedrolle i VARDLOKKUR. Hun starter koncerten som forskræmt bondekone men finder undervejs frem til sin iboende kraft - hun er Vølve, kan se ind i fremtiden og er dén, der kan redde verden fra Ragnarok.

Værket blev afprøvet på Nationalmuseet i efteråret 18 og skrevet til en sanger med klassisk klang. Det er ikke nødvendigvis et krav at den "nye" vølve har samme karakteristik, men det er afgørende, at den power som man ofte forbinder med heavy/vikingerock kan findes i stemmen. Det endelige score afleveres både som demoer men også på noder. Som reference er her de noder vi anvendte på Nationalmuseet.

Vi vil gå efter at finde en kvinde, der har power, stor karisma og evnen til at forføre publikum, ligesom hun selv formår at mane ånderne frem i koncerten.

Nedenfor ses et uddrag af føromtalte opsætning, hvor arrangementerne giver et indblik i, hvordan koncerten skal realiseres og hvordan vølvens energi skifter:

Det endelige manus er stadig under udarbejdelse, men foreløbig synopsis kan læses nederst på siden. Bemærk at VARDLOKKUR er en interaktiv koncert med musikdramatiske elementer og ikke en forestilling.

 

Værket komponeres, forfattes og udvikles af huskomponist i DR Musikariet Mathias Madsen Munch, der er den overordnede projektleder og selv medvirker som musiker. Dramaturgien udvikles sammen med Claus Reenberg og Jim Lyngvild, der også vil være kraftigt inddraget i opløbet. Reenberg har primært fokus på iscenesættelse mens Lyngvild har fokus på det visuelle, kostumer m.m.

 

De sidste detaljer i produktionen udvikles i samspil mellem musikerne og solisten og der er således ikke knyttet en decideret instruktør eller koreograf til produktionen. Dette er altså et lille kreativt setup men samtidig en utroligt ambitiøs produktion, der stiller krav til de medvirkendes kreative kompetencer og lyst til at co-create et værk sammen.
 

Datoer:

Juli: I løbet af juli tages kontakt til mulige vølver.

August: Primo august afholdes der sessions på Esromgade 15 mhp. valg af endelig vølve.

September/oktober: Værket finalizes. Løbende dialog mellem komponist og ensemble.

Opløb:

30.+31. oktober: Prøve i dagstimerne

1. november+2. november: prøve i dagstimerne

3. november: Generalprøve i DR

4.-7. november: Koncerter i Studie 2 i DR Koncerthuset i tidsrummet 9.00-13.00

9.+10. november: Forventede offentlige koncerter i tidsrummet 12.00-16.00

11.-14. november: Forventede skolekoncerter i tidsrummet 9.00-13.00

25.+26.+27. november: Mulig tour til Letlands Nationalmuseum og første internationale opførsel af værket. Bemærk, vølven synger på dansk/nordisk uafhængigt af hvilket land vi besøger. Det er blot speaket, der er på lokalt sprog.

Honorar:

Honoraret udbetales af MMMusic som B-indkomst. Man honoreres ikke som skuespiller men som musiker, dvs. man lønnes efter de tariffer der er udstedt af DMF, hvor man aflønnes per koncert. Således er forudgående prøveforløb og forberedelse ikke lønnet men til gengæld er tariffen per koncert i den høje ende, og koncerterne er i dagstimerne.

Da alle koncerter ikke er på plads, kan vi ikke definitivt afgøre honorarets størrelse, men tidligere turnéer har honoraret per medvirkende ligget i et lag mellem 20-30.000 og alle medvirkende har fået præcis samme honorar. Det endelige beløb er ikke afklaret men afhænger af spilledage + hvor mange koncerter ensemblet ønsker at spille om dagen. Årsagen til, at DR Musikariet kun kan aflønne per koncert er Kulturministeriets politik på området. Således lønnes man straight-up for de koncerter, man opfører.

Fremtidsperspektiver

Mine andre værker i DR har haft stor succes både hvad angår genopførelser og international gennemslagskraft. Det er en klar ambition at VARDLOKKUR skal ud i verden, hvilket ensemblet skal være indforstået med. Som det fremgår er der allerede forhåndsinteresse fra Letland - men ellers er det store fokusområde Kina, som vi vil arbejde hårdt på at få realiseret. 

Derudover får vi med al sandsynlighed en sommertour i 2020 ifm. KulturMødet på Mors.

Kontakt:

Mathias Madsen Munch på tlf. 23902397 eller mail madsenmunch (at) gmail.com, for at høre mere om projektet.

Nedenfor den seneste synopsis: